Arja Marisa

Arja Marisa

Kulttuurin uudistaja

Seniorityönohjaaja, valmentaja

Erityisosaamistani on taito auttaa yritysten ja julkisen hallinnon kulttuurien, muutosprosessien ja erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa.

Harrastan asioiden tutkiskelua: nyt merkityksellisyden kokemusta työssä. Voisiko työn luomaan täyttymyksentunnetta tietoisesti vahvistaa organisaation ja työntekijän valinnoilla?

Ota yhteyttä:
+358 400 829263
Sähköposti
LinkedIn

Työkielet: suomi, englanti, ranska


Koulutus

2002 Osaamisen kehittäjäksi  -valmennusohjelma 2001-2002, 8,5ov
1998 Yhteisödynaaminen työnohjauskoulutus 10.4.1997-12.3.1998 ja täydennyskoulutus 1999-2008 40 htvp 
1984 Suomen kaupunkiliiton johtamistaidon kurssi 10.9.1984-16.11.1984, 3kk
1983 Kunnallisopiston kunnallishallinnon kurssi  1983-1984, 6kk
1979 Kasvatustieteen maisteri (erityispedagogiikka, yhteiskuntapolitiikka, psykologia, yleinen teologia)

Poimintoja muusta koulutuksesta

2021-2022 Bisnesvirittämö, 6kk
2021-2022 Kilpailuetua loistavasta asiakaskokemuksesta ja asiakaskeskeisestä yrityskulttuurista, 6kk
2020-2021 Valokuvaterapian menetelmäohjaajakoulutus 6 kk
2017  Busines Coachingin perusteet verkossa, 2 htvp
2016  Sadut sosiodraaman keinoin, 6 kk 
2016 Työnohjaajana monikulttuurisessa työelämässä, 7.10.2016

Arjaa merkittävimmin tukeneet työnohjaajat

Eini Hämäläinen, Maria Akatemia
Jukka Harmainen, Primtask


Osaaminen

Työnohjaus, kouluttaminen ja fasilitointi, organisaation sisäinen, osana toimenkuvaa:

 • A-klinikkasäätiö 1978-1982
 • Kajaanin kaupunki, 1982-1988
 • Kela 1997-2007, 2010-2020
 • Reflect 5.10.2005 alkaen

Poimintoja koulutus ja työnohjaussisällöistä vuoden 2015 jälkeen

Tutki ja luo
modernia
yhteistyökulttuuria

 • Kuntien ja yritysten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyösuhteiden kehitysprojektit
 • Valtakunnallisten julkishallinnon sisäisten hankkeiden ratkaisukeskeisyyden vahvistaminen ja toimijaroolien selkiinnyttäminen
 • Etätyökokemusten analyysi ja uudenlaisen monipaikkaisen työkulttuurin rakennustuki
 • Yhteisöllisyys

Vahvistu johtajuudessa
ja paranna työyhteisön
aikaansaamis- ja
innovaatiokykyä

 • Henkilöstöä osallistava strategiatyö ja muutosresilienssin vahvistaminen
 • Asiantuntijaorganisaatioiden sisäisten prosessien uudelleenmuotoilu asiakastarpeiden muututtua
 • Monikulttuurisen työyhteisön kipukohtien tunnistaminen ja muuttaminen voimavaraksi
 • Laaja-alaiset johtamisen kehittämishankkeet
 • Yhteisen näkemyksen kirkastaminen case-työskentelyn avulla

Selkiinnytä
identiteettiäsi ja
rooliasi

 • Pioneerityön haasteiden tutkiminen ja roolien selkiinnyttäminen moniorganisatoorisissa kehitysprojekteissa
 • Roolipohjainen oman energian fokusointi ja rajaaminen, roolien häiriötilojen analyysi
 • Työnohjaajan identiteetin ja roolin kouluttaminen työnohjaajien kouluttajana vsta 2012

Tunnista
hyvinvoinnin
kipupisteet, tee
uudistavia valintoja

 • Hyvinvointi, kipupisteet ja valinnat
 • Työn ja oman elämän tarpeiden yhteensovittaminen
 • Haasteellisten asiakascasien tutkiminen tavoitteena parempi työn hallinta
 • Motivaation ja väsymyskohtien yli kannattelu työuran kriittisissä vaiheissa, urasuunnittelu
 • Työelämän metataidot: psykologinen turvallisuus, vuorovaikutus ja palautetaidot

Arjan tervehdys

Arjan uratarinaa kuvina