Heli Wallin

Heli Wallin

Oppimisen tukija

Ratkaisukeskeinen coach, lyhytterapeutti

Olen transformatiivisen oppimisen tukija – muutos ihmisessä itsessään mahdollistaa tulevaisuuden taitojen oppimisen jo tänään. Autan löytämään omat vahvuudet ja tekemisen tavat.

Ota yhteyttä:
+358 44 510 8488
Sähköposti
LinkedIn

Työkielet: suomi, englanti


Koulutus

2023 Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 40 op
2021 Ratkaisukeskeinen coach 40 op
2010 Tiedottaja 25 op
2002 Valtiotieteiden maisteri, Sosiaalipolitiikka (poliittinen historia, valtio-oppi, sosiologia, aikuiskasvatustiede)
1995 Lähihoitaja


Osaaminen

Tutki ja luo
modernia
yhteistyökulttuuria

 • Ryhmäcoachingprosessi keskisuurelle tiimille (17 hlöä) syksy 2020 (6 kk)
 • Useita työnohjauksellisia coaching -ryhmiä vuodesta 2019 alkaen
 • Yksilöcoaching vuodesta 2019 alkaen
 • Fasilitointia vuodesta 2014 alkaen: Työyhteisön tuen tilanteet – yhteisöllisyyden rakentaminen, asiakaslähtöisyyden parantaminen, työyhteisöjen kehittäminen, yksikön toiminnan kehittäminen, työyhteisön roolien tunnistaminen ja vahvistaminen
 • Kouluttaminen 2011 alkaen: Kouluttajataitojen lisääminen, Palautteenantotaitojen vahvistaminen, Valmentava ote perehdytyksessä, Johtamisroolin vahvistaminen

Vahvista osaamista ja oppimista

 • Kouluttajan oppimispolun ja tukityökalujen rakentaminen
 • Ison organisaation palveluasiantuntijoiden perehdytysohjelman rakentaminen
 • Tulevaisuuden taitojen tunnistaminen ja yhdessä oppiminen

Rakenna verkostoja

 • Viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen ja verkkokoulun rakentaminen
 • Julkishallinnon välisen toiminnan verkostoitumisen edistäminen vähemmistöjen palvelujen parantamiseksi

Lisää muutoskyvykkyyttä

 • Erilaiset organisaation muutostilanteet – koulutus, fasilitointi ja coaching

Helin tervehdys (Tulossa!)