Samuel Sydänlammi

Samuel Sydänlammi

Päätöksenteon sparraaja

Strategia- ja johtamiskonsultti, digiosaaja

Päätöksentekoprosessit ovat olleet intohimoni jo yli vuosikymmenen. Osaan purkaa ongelmat osiin ja hahmottaa vaihtoehtoja tavalla, joka helpottaa päätöksentekoa.

Ota rohkeasti yhteyttä:
+358 40 8415877
Sähköposti
LinkedIn

Työkielet: suomi, englanti, ranska


Koulutus

2019 Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op
– Pääaine: Strategian ja uuden liiketoiminnan kehittäminen
– Diplomityö: Strategian kehitys tulkkauspalvelualustayritykselle
– Sivuaine: Tietotiede ja analytiikka
2017 Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op
– Pääaine: Tuotantotalous
– Kandidaatintutkielma: Interaktiorituaalit organisaatioissa
– Sivuaine: Tietotekniikka


Osaaminen

Strategiatyö

 • Yrityksen toimintaympäristön arviointi ja avaintekijöiden hahmottaminen
 • Strategisten päätösvaihtoehtojen muodostaminen ja vertailu
 • Strategisten päätösten tarkemman toteutuksen suunnittelu
 • Strategiatyötiimin sparraus

Prosessikehitys

 • Prosessien kuvaus
 • Prosessien arviointi
 • Prosessien kehittäminen
 • Jatkuvassa parantamisessa tukeminen

Projektin johtaminen

 • Tavoitteiden ja onnistumiskriteerien kirkastaminen
 • Projektisuunnittelu, aikataulutus ja budjetointi
 • Toimeenpano, johtaminen, seuranta ja raportointi
 • Loppuarviointi

Tiimivalmennus

 • Tiimien ryhmäytys ja johtaminen
 • Tiimien tukeminen ketterien toimintamallien käyttöönotossa
 • Ohjelmisto- ja tuotekehitysorganisaatioiden kehittäminen

Lue lisää Samuelista (englanniksi) hänen henkilökohtaisilta kotisivuiltaan.